Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το Δήμο Πειραιά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

‘Eκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) πραγματοποίησε η εταιρία μας για το Δήμο Πειραιά .

Έπειτα από τη συμμετοχή μας σε διαγωνισμό με τη διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση με αντικείμενο , εκτέλεση εργασίας έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης . Το πιστοποιητικό αφορούσε το δημοτικό ακίνητο εστίασης (κυλικείο) εντός του νεκροταφείου ΄΄ Ανάσταση ΄΄ .

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι : καταγραφή και αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης του ακινήτου και σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων . Επίσης πραγματοποιήθηκαν συστάσεις  για τη βελτίωση της ενεργειακής  απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας .