Ιατρεία αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής

αίθουσα αναμονής

Η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης και υλοποίησης νέας  ηλεκτρικής εγκατάστασης ιατρείων αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής σε χώρο 250τ.μ. . Η μελέτη έχει βασιστεί στο πρότυπο (ΕΛΟΤ ΗD 384) που διέπει τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έως 1000V . Σε πλήρη συνεργασία με την τεχνική εταιρία Ni-con  και των επιβλέπων μηχανικό του έργου έχουμε εξασφαλίσει με κύριο γνώμονα την ασφάλεια , τη λειτουργικότητα και μελλοντική επεκτασιμότητα της εγκατάστασης . Το έργο περιλαμβάνει ισχυρά και ασθενή ρεύματα . Στα ισχυρά ρεύματα περιλαμβάνονται : βασικός και βοηθητικός φωτισμός , φωτισμός έκτακτης ανάγκης , πρίζες , κλιματισμός-εξαερισμός , τροφοδότηση συσκευών και επαύξηση ισχύος της παροχής . Στα ασθενή ρεύματα περιλαμβάνονται: δίκτυο υπολογιστών , τηλεφωνικό κέντρο , συναγερμός  , επίγειο τηλεοπτικό σήμα ,  κάμερες , ήχος και έλεγχος εισόδων (access control)  .