Συντήρηση φωτισμού σε κτίρια του ΕΟΠΥΥ

Η εταιρία Κυριαζόπουλος Δ. – Ισχύς Ενεργειακές Λύσεις , έπειτα από συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΕΟΠΥΥ κηρύχτηκε ανάδοχος για το έργο ”προμήθεια και εγκατάσταση υλικών – εξαρτημάτων φωτισμού” . Το έργο που υλοποιήθηκε αφορούσε τη συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων στο κτίριο της περιφερειακής διεύθυνσης νότιας Αθήνας και στο κτίριο παροχής φαρμάκων .