Έργα αναβάθμισης στο 9ο και 26ο Δημοτικό σχολείο Πειραιά

Η εταιρία Κυριαζόπουλος Δ. – Ισχύς Ενεργειακές Λύσεις συμμετείχε ως υπεργολάβος στα έργα αναβάθμισης των σχολικών υποδομών του δήμου Πειραιά που υλοποιήθηκαν κατά τους θερινούς μήνες
Πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις και ανακαινίσεις στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των χώρων υγιεινής του 9ου και 26ου Δημοτικού σχολείου Πειραιά . Συγκεκριμένα αντικαταστάθηκαν όλα τα φωτιστικά σώματα , τοποθετήθηκαν λαμπτήρες led , αντικαταστάθηκαν οι εξωτερικές ηλεκτρικές σωληνώσεις και καλωδιώσεις . Τοποθετήθηκε νέο διακοπτικό υλικό και φωτιστικά ασφαλείας .

Ανάδοχος : Σχετάκης Σταύρος