Φωτισμός led ψυκτικού θαλάμου

Εγκατάσταση σε ψυκτικό θάλαμο κρασιών

H Ισχύς Ενεργειακές Λύσεις – Κυριαζόπουλος Δημοσθένης ανέλαβε και ολοκλήρωσε ηλεκτρολογικές εργασίες στην κάβα ”Οινόσημο” Καλογεράς Δ. Μον. ΕΠΕ .

Το αντικείμενο των εργασιών αφορούσε την τροφοδότηση ψυκτικού θαλάμου συντήρησης κρασιών . Οι εργασίες περιελάμβαναν την τροποποίηση της υφιστάμενης εγκατάστασης φωτισμού , πριζών και καμερών  για τη δημιουργία χώρου εγκατάστασης του θαλάμου . Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ηλεκτροδότηση των μηχανημάτων ψύξης , του φωτισμού του με λαμπτήρες led και κύκλωμα αυτοματισμού για τη μεγίστη επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας . Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της εγκατάστασης τοποθετώντας αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη τύπου F . Το κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη ήταν α)το μεταλλικό υλικό κατασκευής του  ψυκτικού θαλάμου β)  η παραγωγή υψίσυχνων ρευμάτων που παράγουν τα μηχανήματα ψύξης τύπου inverter και οι λαμπτήρες led . Σε συνδυασμό με τη πολύ χαμηλή αντίσταση γείωσης 2Οhm < και τις ισοδυναμικές συνδέσεις που πραγματοποιήθηκαν , επιτεύχθηκε η μέγιστη ασφάλεια της εγκατάστασης .