Μελέτες δικτύων και παροχών

Η Ισχύς Ενεργειακές Λύσεις – Κυριαζόπουλος Δημοσθένης , έπειτα από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανέλαβε και υλοποίησε την παροχή υπηρεσιών για το έργο   ΄΄ Μελέτες δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και παροχών ΄΄. Το έργο αφορούσε την εκπόνηση μελετών για τη συντήρηση εναερίων και υπογείων δικτύων , μέσης και χαμηλής τάσης . Μελέτες νέων δικτύων , υποσταθμών , επεκτάσεων , παραλλαγών και τροφοδοτήσεων νέων παροχών ή τροποποιήσεων τους .

Ο φορέας του έργου ήταν ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και  η σύμβαση ήταν διάρκειας 1 έτους . Η σύμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία , έντεχνα και εμπρόθεσμα , βάση όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών . Το αντικείμενο της σύμβασης εκτελέστηκε για τις διοικητικές περιοχές της Καλλιθέας και του Πειραιά , της διεύθυνσης περιφέρειας Αττικής .